Contact|

Visies op zorg


ISBN: 9789088508936
420 pagina's

Prijs: € 44,9
Bestel aantal:

De zorg raakt miljoenen mensen - zowel patiënten en cliënten als medewerkers, eigenlijk iedereen - en er gaan vele miljarden euro’s in om. Er zijn vele vormen van zorg: van voorlichting en preventie, ambulance-vervoer en spoedeisende hulp tot tandheelkunde en farmacie, fysiotherapie en hulpmiddelen.

Binnen alle deelgebieden functioneren talloze specialismen. Zij kenmerken zich door hun eigen expertise, werkwijze, structuur, dynamiek en financiering. Iedere zin die begint met: ‘De zorg is…’ of ‘De zorg moet…’ is niet, of slechts ten dele geldig, ongeacht het vervolg. Als de zin al betekenis heeft, dan toch slechts voor een klein deel van de zorg.

Het betreft een brede, complexe en gedifferentieerde sector die varieert van neonatologie tot palliatieve zorg. De omvang van de sector rechtvaardigt een brede publieke en politieke belangstelling. Aan het benoemen van missers en incidenten komt dan ook geen einde. Als één promille van alle zorgactiviteiten niet goed verloopt, dan kunnen alle kranten, televisieprogramma’s en verjaardagsfeestjes ermee gevuld worden.

In Visies op zorg geven Jo Caris en Theo Poiesz strategische analyses van verschillende aspecten en onderdelen van de zorgsector - overigens zonder de pretentie van volledigheid. De brede en diepgaande perspectieven bieden overzicht en inzicht voor professionals, beleidsmakers en geïnteresseerden ten behoeve van beleidsontwikkeling, beschouwingen of besluitvorming over onderwerpen en processen binnen de zorg.

Reacties

“Dit boek spat van de actualiteit over de ontwikkelingen in ons zorgstelsel. De titel zegt veel: Visies op zorg: zo versnipperd is ons stelsel geworden. Dit boek pakt het onderwerp fris op en laat ons aan de toekomst snuiven. De inhoud waarschuwt ons en helpt ons verder. Verplichte literatuur in zorg(bobo)land!”
Olof Suttorp, voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis, Breda

“Visies op zorg biedt waardevolle inzichten in de ontwikkelingen die zich in het zorgveld afspelen. De verschillende invalshoeken versterken het zicht op die ontwikkelingen.
De leidraad ‘samenhang in de zorg’ is daarbij een gelukkige keuze. Daar valt nog de nodige winst te halen, ook binnen een stelsel dat hoogwaardig presteert.”
Ab Klink, Raad van Bestuur Coöperatie VGZ

“Een verhelderende multilaterale analyse van de samen- hang binnen ons complexe zorgdomein, zeer nuttig voor de visieontwikkeling van leiders en beleidsbepalers, maar zeker ook voor een effectieve dialoog voor onze gezamenlijke maatschappelijke opgaven.”
Ron Axt, voorzitter Raad van Bestuur Santé Partners

“Een belangrijk boek, omdat het discussies over zorg in een bredere, meer realistische context plaatst met als doel een integrale discussie te kunnen voeren over de verdere ontwikkeling van ons zorglandschap. Een goed geschreven en zeer leesbaar boek!”
Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter Raad van Bestuur NijSmellinghe en voorzitter Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

“Ik kon geen item bedenken dat in dit toegankelijke en rijkelijk geïllustreerde boek over ‘de zorg’ niet aan de orde kwam! Een loepzuivere weergave en analyse van een complex veld met heldere en afgewogen reflecties en aanbevelingen. Een ‘must have’ voor iedereen die ‘de zorg’ een warm hart toedraagt om te kunnen blijven ontwikkelen aan de gewenste verbetering van de kwaliteit van leven.”
Charles Laurey, bestuurder ZuidZorg

Over de auteurs

Em. prof. dr. G.J. (Jo) Caris (1945) studeerde organisatiepsychologie en promoveerde op ‘Laten praten’, over leidinggeven en kwaliteit van consulten. Hij werkte dertig jaar als bestuurder in verschillende sectoren in de zorg en was (vice-)voorzitter van brancheorganisaties. In 2005 maakte hij de overstap naar Tias (Universiteit van Tilburg) als academic director van de Master of Health Administration en de leergang voor Toezichthouders voor Maatschappelijke Ondernemingen. Hier bekleedde hij als bijzonder hoogleraar de leerstoel ‘Organisatieontwikkeling in de zorg’ en was hij als wetenschapscoördinator verbonden aan een topklinisch ziekenhuis.

Jo Caris combineert praktijk met een breed terrein van wetenschappen (sociologie, psychologie, economie, biologie) op het gebied van leiderschap en organisatie. Momenteel is hij als vrijwilliger verbonden aan Alzheimer Nederland.

Em. prof. dr. Th.B.C. (Theo) Poiesz (1952) werkte na zijn studie economische psychologie een jaar als gastonderzoeker aan de Eastern Michigan University en was daarna verbonden aan verschillende universiteiten in Nederland. Hij promoveerde in 1983. Vanaf 1988 bekleedde hij achtereenvolgens vier leerstoelen op de snijvlakken van economie, psychologie, marketing en gezondheidsmanagement. Hierbij lag zijn belangstelling in de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk. Van 1997 tot 2017 was hij verbonden aan TIAS business school. Poiesz was van 2006 tot 2013 voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Breburg. Hij adviseert zowel in het bedrijfsleven als in de gezondheidszorg op het terrein van strategisch management en implementatie.

Recensies

Het boek is vrij dik maar prettig leesbaar met voor mij veel herkenbare situaties en vol fundamentele vragen die we onszelf zouden moeten stellen. Op elke pagina staat er wel een kritische opmerking waar we het niet anders dan mee eens kunnen zijn. Het boek gaat zowel over de gezondheidszorg als de jeugdzorg, hoewel de laatste wat minder expliciet naar voren komt. Knap is dat de schrijvers de positie van alle betrokken partijen lijken te begrijpen: patiënten, mantelzorgers, artsen, verpleegkundigen, verzekeringsmaatschappijen, gemeenten en de overheid.  - Uit een recensie van Elly Stroo Cloeck (Escia en 1001manegementboeken, januari 2020).