Contact|

Dit is waardegedreven zorg

Veranderen vanuit systemisch perspectief

ISBN: 9789088508943
128 pagina's

Prijs: € 25
Bestel aantal:

Omschrijving

Onze samenleving verandert en steeds meer mensen maken gebruiken van zorg. De zorgsector zal zich hieraan moeten aanpassen. Daarvoor is een goed beeld nodig van de zorg, gebaseerd op de waarde voor de patiënt – de ervaren kwaliteit, de effectiviteit en de kosten.

Wat is de waarde van zorg? Dat is de vraag die centraal staat in dit boek. Met het antwoord op deze vraag kunnen zorgorganisaties processen beter inrichten en meer waarde creëren voor de patiënt. Die is immers het uitgangspunt van waardegedreven zorg. De grondlegger van deze visie, Michael Porter, heeft in 2017 een agenda voor Nederland opgesteld. Die agenda wordt in dit boek verder uitgewerkt.

Voor hedendaagse zorgorganisaties is het begrijpen van systemen een sleutelcompetentie. Daarom kijken de auteurs in dit boek vanuit de systeemleer naar de manier waarop zorg tot stand komt. Dit gebeurt op verschillende niveaus: de organisatie die zorg levert, de samenwerking tussen organisaties rond een medische aandoening en het landelijk niveau.

In de praktijk zien de auteurs nog maar zelden een systemische aanpak. Waardegedreven initiatieven richten zich meestal op een afdeling in plaats van op de hele organisatie of samenwerking. Een effectief zorgproces draait echter om de verbinding tussen prestatie en innovatie.

Met het Viable System Model (VSM) heeft Stafford Beer een werkbare vertaling gemaakt van de systeemtheorie naar de praktijk. De auteurs werken verschillende onderdelen van het VSM uit naar de Nederlandse praktijk.

Dit boek is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met het organiseren van zorg. Het boek maakt onderdeel uit van ‘De organisatie van zorg’ - een serie managementboeken die vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden kijkt naar de manier waarop wij zorg vormgeven, nu en in de toekomst.

Recensies

Waardegedreven zorg is een interessant model om tot grote, effectieve veranderingen en verbeteringen in de gezondheidszorg te komen. Het model wordt in dit boek duidelijk beschreven (…) De waarde van dit model ligt in de concrete uitwerking op de werkvloer en de toepassing op verschillende organisatorische niveaus.”
- Uit een recensie van Ouderscentraal (augustus 2020)

“Dit boekje geeft niet alleen antwoord op de vraag wat value-based healthcare is, maar ook hoe je het geesteskind van managementgoeroe Michael Porter in de praktijk brengt. Hoe verander je capaciteitsplanning sturend op zorgvolume naar capaciteitsplanning uitgaande van 'cliëntwaarde'. De auteurs maken daarbij gebruik van het Viable System Madel. Klinkt als abracadabra? Het boekje verheldert veel, zonder nodeloos managementjargon.
- Uit een recensie van Medisch Contact (oktober 2019)